uF – nF – pF Kapasitör Dönüşüm Tablosu

Entegreci uF – nF – pF dönüşüm tablosunu kullanarak aradığınız uF – nF – pF dönüşümlerini hızlıca bulabilirsiniz.

uF/ MFDnFpF/ MMFD
1uF / MFD1000nF1000000pF(MMFD)
0.82uF / MFD820nF820000pF (MMFD)
0.8uF / MFD800nF800000pF (MMFD)
0.7uF / MFD700nF700000pF (MMFD)
0.68uF / MFD680nF680000pF (MMFD)
0.6uF / MFD600nF600000pF (MMFD)
0.56uF / MFD560nF560000pF (MMFD)
0.5uF / MFD500nF500000pF (MMFD)
0.47uF / MFD470nF470000pF (MMFD)
0.4uF / MFD400nF400000pF (MMFD)
0.39uF / MFD390nF390000pF (MMFD)
0.33uF / MFD330nF330000pF (MMFD)
0.3uF / MFD300nF300000pF (MMFD)
0.27uF / MFD270nF270000pF (MMFD)
0.25uF / MFD250nF250000pF (MMFD)
0.22uF / MFD220nF220000pF (MMFD)
0.2uF / MFD200nF200000pF (MMFD)
0.18uF / MFD180nF180000pF (MMFD)
0.15uF / MFD150nF150000pF (MMFD)
0.12uF / MFD120nF120000pF (MMFD)
0.1uF / MFD100nF100000pF (MMFD)
0.082uF / MFD82nF82000pF (MMFD)
0.08uF / MFD80nF80000pF (MMFD)
0.07uF / MFD70nF70000pF (MMFD)
0.068uF / MFD68nF68000pF (MMFD)
0.06uF / MFD60nF60000pF (MMFD)
0.056uF / MFD56nF56000pF (MMFD)
0.05uF / MFD50nF50000pF (MMFD)
0.047uF / MFD47nF47000pF (MMFD)
0.04uF / MFD40nF40000pF (MMFD)
0.039uF / MFD39nF39000pF (MMFD)
0.033uF / MFD33nF33000pF (MMFD)
0.03uF / MFD30nF30000pF (MMFD)
0.027uF / MFD27nF27000pF (MMFD)
0.025uF / MFD25nF25000pF (MMFD)
0.022uF / MFD22nF22000pF (MMFD)
0.02uF / MFD20nF20000pF (MMFD)
0.018uF / MFD18nF18000pF (MMFD)
0.015uF / MFD15nF15000pF (MMFD)
0.012uF / MFD12nF12000pF (MMFD)
0.01uF / MFD10nF10000pF (MMFD)
0.0082uF / MFD8.2nF8200pF (MMFD)
0.008uF / MFD8nF8000pF (MMFD)
0.007uF / MFD7nF7000pF (MMFD)
0.0068uF / MFD6.8nF6800pF (MMFD)
0.006uF / MFD6nF6000pF (MMFD)
0.0056uF / MFD5.6nF5600pF (MMFD)
0.005uF / MFD5nF5000pF (MMFD)
0.0047uF / MFD4.7nF4700pF (MMFD)
0.004uF / MFD4nF4000pF (MMFD)
0.0039uF / MFD3.9nF3900pF (MMFD)
0.0033uF / MFD3.3nF3300pF (MMFD)
0.003uF / MFD3nF3000pF (MMFD)
0.0027uF / MFD2.7nF2700pF (MMFD)
0.0025uF / MFD2.5nF2500pF (MMFD)
0.0022uF / MFD2.2nF2200pF (MMFD)
0.002uF / MFD2nF2000pF (MMFD)
0.0018uF / MFD1.8nF1800pF (MMFD)
0.0015uF / MFD1.5nF1500pF (MMFD)
0.0012uF / MFD1.2nF1200pF (MMFD)
0.001uF / MFD1nF1000pF (MMFD)
uF/ MFDnFpF/ MMFD
0.001uF / MFD1nF1000pF(MMFD)
0.00082uF / MFD0.82nF820pF (MMFD)
0.0008uF / MFD0.8nF800pF (MMFD)
0.0007uF / MFD0.7nF700pF (MMFD)
0.00068uF / MFD0.68nF680pF (MMFD)
0.0006uF / MFD0.6nF600pF (MMFD)
0.00056uF / MFD0.56nF560pF (MMFD)
0.0005uF / MFD0.5nF500pF (MMFD)
0.00047uF / MFD0.47nF470pF (MMFD)
0.0004uF / MFD0.4nF400pF (MMFD)
0.00039uF / MFD0.39nF390pF (MMFD)
0.00033uF / MFD0.33nF330pF (MMFD)
0.0003uF / MFD0.3nF300pF (MMFD)
0.00027uF / MFD0.27nF270pF (MMFD)
0.00025uF / MFD0.25nF250pF (MMFD)
0.00022uF / MFD0.22nF220pF (MMFD)
0.0002uF / MFD0.2nF200pF (MMFD)
0.00018uF / MFD0.18nF180pF (MMFD)
0.00015uF / MFD0.15nF150pF (MMFD)
0.00012uF / MFD0.12nF120pF (MMFD)
0.0001uF / MFD0.1nF100pF (MMFD)
0.000082uF / MFD0.082nF82pF (MMFD)
0.00008uF / MFD0.08nF80pF (MMFD)
0.00007uF / MFD0.07nF70pF (MMFD)
0.000068uF / MFD0.068nF68pF (MMFD)
0.00006uF / MFD0.06nF60pF (MMFD)
0.000056uF / MFD0.056nF56pF (MMFD)
0.00005uF / MFD0.05nF50pF (MMFD)
0.000047uF / MFD0.047nF47pF (MMFD)
0.00004uF / MFD0.04nF40pF (MMFD)
0.000039uF / MFD0.039nF39pF (MMFD)
0.000033uF / MFD0.033nF33pF (MMFD)
0.00003uF / MFD0.03nF30pF (MMFD)
0.000027uF / MFD0.027nF27pF (MMFD)
0.000025uF / MFD0.025nF25pF (MMFD)
0.000022uF / MFD0.022nF22pF (MMFD)
0.00002uF / MFD0.02nF20pF (MMFD)
0.000018uF / MFD0.018nF18pF (MMFD)
0.000015uF / MFD0.015nF15pF (MMFD)
0.000012uF / MFD0.012nF12pF (MMFD)
0.00001uF / MFD0.01nF10pF (MMFD)
0.0000082uF / MFD0.0082nF8.2pF (MMFD)
0.000008uF / MFD0.008nF8pF (MMFD)
0.000007uF / MFD0.007nF7pF (MMFD)
0.0000068uF / MFD0.0068nF6.8pF (MMFD)
0.000006uF / MFD0.006nF6pF (MMFD)
0.0000056uF / MFD0.0056nF5.6pF (MMFD)
0.000005uF / MFD0.005nF5pF (MMFD)
0.0000047uF / MFD0.0047nF4.7pF (MMFD)
0.000004uF / MFD0.004nF4pF (MMFD)
0.0000039uF / MFD0.0039nF3.9pF (MMFD)
0.0000033uF / MFD0.0033nF3.3pF (MMFD)
0.000003uF / MFD0.003nF3pF (MMFD)
0.0000027uF / MFD0.0027nF2.7pF (MMFD)
0.0000025uF / MFD0.0025nF2.5pF (MMFD)
0.0000022uF / MFD0.0022nF2.2pF (MMFD)
0.000002uF / MFD0.002nF2pF (MMFD)
0.0000018uF / MFD0.0018nF1.8pF (MMFD)
0.0000015uF / MFD0.0015nF1.5pF (MMFD)
0.0000012uF / MFD0.0012nF1.2pF (MMFD)
0.000001uF / MFD0.001nF1pF (MMFD)